LKB konsult

För dig som vill öka effektivitet och skapa möjlighet för tillväxt i verksamheten.

LKB konsult erbjuder tjänster och utbildning i området verksamhetsanalys och införande av  IT-lösningar.