Konsult

Inom följande områden finns lång erfarenhet och kontinuerligt aktualiserad kunskap:

  • Kartläggning och analys av verksamhetsprocesser
  • Analys av verksamhetsbehov samt specifikation av krav för IT-stöd
  • Projektledning av IT-utveckling